VANNFUGL Waterbirds
LogoFiN

KNOPPSVANE - MUTE SWAN

LAPPFISKAND - SMEW

HAVELLE - LONG-TAILED DUCK

KRIKKAND - COMMON TEAL

 

 

STJERTAND - PINTAIL

SKJEAND - SHOVELER

AMERIKABLESAND - AMERICAN WIGEON

MARMORAND - MARBLED DUCK

STOKKAND- MALLARD

 

 

KNEKKAND - GARGANEY

BRUNNAKKE - WIGEON

 

TAFFELAND - POCHARD

TOPPAND - TUFTED DUCKS

BERGAND - GREATER SCAUP

 

Finnfjordvatnet, Lenvik Juli 2010

GRAVAND- COMMON SHELDUCK

SÆDGÅS - BEAN GOOSE

GRÅGÅS - GREYLAG GOOSE

RINGGÅS - BRANT GOOSE

HVITKINNGÅS - BARNACLE GOOSE

KORTNEBBGÅS - PINK - FOOTED GOOSE

 

SNADDERAND - GARGANEY

Anas querquedula

ISLOM - GREAT NORTHERN DIVER/LOON

GULNEBBLOM - WHITE-BILLED DIVER/LOON

SMÅLOM - RED-THROATED DIVER/LOON

STORLOM - BLACK-THROATED DIVER/LOON

HORNDYKKER - SLAVONIAN GREBE

TOPPDYKKER - GREAT CRESTED GREBE

DVERGDYKKER - LITTLE GREBE

KRETA

SIVHØNE - COMMON MOORHEN

SOTHØNE - EURASIAN COOT

GRÅHEGRE - GREY HERON

PRAKTÆRFUGL - KING EIDER

ÆRFUGL - COMMON EIDER

STELLERAND - STELLER'S EIDER

SVARTAND - COMMON SCOTER

SJØORRE - VELVET SCOTER

KVINAND - COMMON GOLDENEYE

SILAND - RED-BREASTED MERGANSER

LAKSAND - COMMON MERGANSER

(GOOSANDER)