BEKKASINER Snipes
LogoFiN

DOBBELTBEKKASIN GREAT SNIPE

ENKELTBEKKASIN - COMMON SNIPE

KVARTBEKKASIN - JACK SNIPE

RUGDE - WOODCOCK

SVØMMESNIPE - RED-NECKED PHALAROPE

POLARSVØMMESNIPE - RED/GREY PHALAROPE

DOBBELTBEKKASIN GREAT SNIPE

Gallinago media

DOBBELTBEKKASIN GREAT SNIPE

DOBBELTBEKKASIN GREAT SNIPE