VARSLER STÆR KRÅKEFUGL shrike starling crows
LogoFiN

VARSLER

GREAT GREY SHRIKE

TORNSKATE

RED-BACKED SHRIKE

RØDHODEVARSLER

WOODCHAT SHRIKE

SVARTKRONESJAGRA

BLACK-CROWNED TCHAGRA

HAGEBYLBYL

COMMON BULBUL

SKJÆRE

EURASIAN MAGPIE

NØTTESKRIKE

EURASIAN JAY

LAVSKRIKE

SIBERIAN JAY

KAIE

JACKDAW

ALPEKRÅKE

RED-BILLED CHOUGH

KORNKRÅKE

ROOK

KRÅKE

HOODED CROW

SVARTKRÅKE

CARRION CROW

RAVN

NORTHERN RAVEN

STÆR

COMMON STARLING

MIDDELHAVSSTÆR

SPOTLESS STARLING

FOSSEKALL

DIPPER