Fugl sørpå - South Europe
LogoFiN

CISTUSSANGER

ZITTING CISTICOLA

Her vil du finne opptak og bilder av arter som vanligvis befinner seg sør for Polarsirkelen, mange er tatt opp i

Spania, på Kreta eller i England. Noen europeiske fugler på vinterferie i Øst-Afrika finner du også her.

Here you will find our recordings and photos of species that do normally not pass the the Arctic circle, from our trips in

Spain, Crete and UK. Some EU species wintering in East-Africa are also found here.

SVARTHODESANGER (KRETA)

SARDINIAN WARBLER

BLEKSANGER (KRETA)

EASTERN OLIVACEOUS WARBLER

 

CETTISANGER (KRETA)

CETTIS WARBLER

NATTERGAL - SPROSSER/THRUSH NIGHTINGALE

SVARTSTRUPE - STONECHAT

KORNSPURV

CORN BUNTING

HEKKSPURV

CIRL BUNTING